ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 

Цената на пластизолня трансфера е пряко свързана с броя цветове, тиража и размера на проекта. Предпечатната подготовка, както и малки промени по вашия проект, сита, подготовка и т.н. са винаги безплатни и не включват допълнителни такси. Единственото изискване е минимално количество на съответния вид трансфер.

Други фактрои, които оказват влияние на цената биха могли да бъдат специфичните изисквания за трансфера – за индустриално пране над 60C-90C, допълнителен слой против миграция за сублимиращи материи, негорими трансфери, промазани материи (например чадъри, раници), силиконов трансфер, водно базиран за еластични материи и т.н.

Моля, свържете се с нас за запитване. Заедно ще обсъдим вашите изисквания за печат, така че до постигнем желаният резултат.