Спотови цветове

Използваме специализиран софтуер за смесване на цветовете в съответствие с Pantone Matching System® Coated.
Pantone е най-известната система за съответствие на цветовете в печатарската индустрия.
Чрез използването на тази система към конкретния трансферен печат, ще постигнете същите цветове според изискванията на Вашите клиенти.
Всички поръчки се пазят в нашия архив. По този начин ние гарантираме, че при повторен печат на поръчка, Вие ще получите 100% еднакви цветове като от предходната.

Повече информация относно системите на Pantone може да прочетете тук

 

Пълноцветен печат (CMYK)

Пълноцветният печат се състои от четири основни цвята (циан, маджента, жълто и черно)
Чрез комбинацията на тези цветове се постига огромна гама цветни нюанси и полутонове.
Изключително подходяща за фотореалистични трансфери.

 

Симулация на пълноцветен печат

Този вид печат постига фотореалистичен ефект, чрез предварително избрани спотови цветове (по Пантон). Правилното цветоотделяне и селекцията на подходящия цвят придават яснота на изображението и перфектен цветови контрол.