ТРАНСФЕРНИ ЩАМПИ

Популярен, удобен и лесен начин за декориране на облекла.

Трансферните щампи представляват ситоизображение отпечатано върху специална силиконизирана хартия или транспарентен филм.
Пренасянето на изображението върху текстилното изделие се осъществява с термотрансферна преса, отчитайки три основни параметра:
– Температура
– Натиск
– Време
Характерно за трансферните щампи е:
– висока покривност на цветовете
– чистота на изображението
– лесно съхранение
– мобилност
– устойчивост на пране
– отпечатват се на трудно достъпни места (ръкави, джобове, вратна извивка на дрехата)

ЕТАПИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО:

 

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ
Уточняване на дизайна, изискванията на клиента, цвят и вид на материята, върху която ще се трансферира, тираж, размер, брой цветове и ценообразуване.

ДИЗАЙНЕРСКИ ОТДЕЛ
В дизайнерския отдел се подготвя Вашата поръчка за печат. Подбира се най-подходящия формат за съответното изображение, избират се цветовете за печат, изработва се цветоотделка, филми за всеки цвят.
Прилагат се всички необходими обработки за да може дизайнът да бъде отпечатан най-качествено.

ОТДЕЛ СИТА И МАСТИЛА
След като са предоставени готовите филми, тук се подготвят необходимите сита за съответната машина и се миксират цветовете за печат.

ПЕЧАТ
Нашите висококвалифицирани печатари прилагат всички необходими техники, стремейки се винаги да надхвърлят очакванията на клиента.
Целият процес се контролира от отдела по качество.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ПАКЕТИРАНЕ

Тук се извършва последна проверка на вече готовите трансферни щампи и тяхното пакетиране.

Организацията на производство се осъществява чрез специализиран софтуер. Благодарение на него, всеки отдел е информиран за етапите на поръчка и е в течение с изискванията на клиента.

Всяка Ваша поръчка се съхранява в архив, с информация за спецификите на печат, цветове, формати и т.н.
Архивът гарантира точното повторение на всяка поръчка при необходимост от нейното препечатване.